Der er mange forskellige professioner i Danmark. Folk uddanner sig på rigtig mange måder og inden for mange forskellige områder. Det kan derfor være svært at vide, hvad menneskene omkring dig egentlig laver.

Når det kommer til håndværkerfagene, bliver det endnu sværere. Nogle af dem overlapper hinanden, og det kan være svært at holde fast i den traditionelle titel. Derfor har vi prøvet at gøre det overskueligt for dig, som ikke helt ved, hvad forskellen er på en tømrer og blikkenslager.

Vær opmærksom på hvilken håndværker, du hyrer

Ud over at risikere byggesjusk kan der være noget etisk forkert i at hyre en håndværker til at udføre andet arbejde end det, han eller hun er uddannet til. Der findes stort set uddannede håndværkere til alle typer af arbejde i boligen.

Kun VVS-, kloak- og el-arbejde er beskyttede titler. Enhver kan kalde sig snedker, entreprenør eller tømrer. Også uden svendebrev eller uddannelse.

Elektrikeren

En elektriker er typisk en af de håndværkere, der ikke behøver at forklare, hvad han eller hun egentlig kan udføre af opgaver. En elektriker etablerer, vedligeholder og reparerer elinstallationer. En elektriker kan også installere telefonanlæg, ventilationsanlæg, elvarme, alarmsystemer og edbsystemer.

Kloakmesteren

Kloakmester er også en beskyttet titel, hvilket giver god mening, da vedkommende skal udføre arbejde under jorden, der kræver en vis indsigt og faglig viden. En kloakarbejder laver alt, der omfatter vandtilførsel, afløb, spildevand, regnvand med mere.

VVS-mesteren/-montøren

Vand, varme og sanitet er det, de tre bogstaver i VVS står for. VVS-montør er en beskyttet titel.

En VVS’er hjælper med dit vand, din varme og din sanitet. Det indbefatter oftest arbejde på toilettet, i køkkenet og i forhold til varmeforsyningen i hele huset. Søger du på Frederiksberg VVS hjælp, er der masser at vælge mellem, og det samme gør sig gældende, hvis du skal finde en dygtig VVS’er i Herlev, Hellerup eller Vanløse. Du kan få hjælp, hvor end du bor i det danske ganske land.

Blikkenslageren

Blikkenslagerfaget omfatter tagrender, skotrender, nedløbsrør og inddækninger samt andet specialarbejde, der har med metal eller blik at gøre. En blikkenslager har meget med tag at gøre – primært i de tilfælde hvor der er tale om bliktag eller tagrender i blik eller metal. 

Smeden

Bygningssmede laver metalarbejde. Det kan eksempelvis være forskellige stålkonstruktioner, altaner, gelændere med mere. Inden for smedefaget er der desuden mange undertitler. Smeden kan også hjælpe med VVS-arbejde i forhold til rør.

Betonarbejderen

Du kan ikke tage en uddannelse, der går specifikt på at blive betonarbejder. Det vil typisk være entreprenører inden for jord og beton, der kan udføre den slags arbejde. Men en betonarbejder hjælper blandt andet med at støbe fundamenter, udarbejde dæk under gulv med mere.

Mureren

Murerarbejde ligger som tommelfingerregel over jorden, hvor betonarbejde ofte ligger under jorden. Mureren arbejder både indendørs og udendørs, og det kan eksempelvis være i forbindelse med et nyt badeværelse eller en ny mur, der skal mures op.

Snedkeren

En snedker laver en finere bearbejdning af træmateriale, hvilket er vigtigt at vide, hvis du skal vælge mellem en tømrer og en snedker. De to forveksles nemlig ofte. Snedkeren fremstiller eksempelvis døre, vinduer, mindre bygningsdele, køkkener og så videre.

Tømreren

Tømreren arbejder både udendørs og indendørs. Tømreren arbejder især meget med tagetablering og tagreparation. Tømrerfaget spænder meget vidt, og du skal have fat i en tømrer, hvad enten du gerne vil have nyt køkken, lavet en tilbygning eller lagt nyt tag på din bolig.